Minggu, 09 Agustus 2015

analisis cerpen juru masak karya Damhuri Muhammad

1.Tema           : Seorang Juru Masak yang bimbang

2. Penokohan  : - Makaji : cerdas, lugu, tidak pilih kasih, rendah hati, tidak gegabah, dan ingkar janji

                          - Azrial  : baik, penyabar, bekerja keras, pantang menyerah, ulet, dan pendendam

                          - Mangkudun: sombong, tidak menghargai orang lain, egois, dan pemarah

                          - Renggogeni : baik, penyabar, penurut, patuh, dan pasrah

                          - Yusnaldi : Suka mengalah dan patuh

3. Alur             : Regresif (campuran) setiap tanda bintang *** pada cerpen menandakan pergantian                                alur  cerita.

4. Latar            : Perhelatan Gentasari, Rumah Makaji, Lareh Panjang, Jakarta, Rumah       Mangkudun

    Waktu : Sore dan Malam.

    Suasana : Haru, menyedihkan

5. Amanat        : Makaji  : Jangan terlalu menuruti keinginan anak.

                           Mangkudun : Jangan meremehkan orang lain.

                           Renggogeni   : Beranikah mendapatkan hak mu.